« »
Други конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник РС“, број 6/12 и 33/14), члана 14....
Сајам стипендија и пракси
 
Фонд “Др Милан Јелић” активно је учествовао на Сајму стипендија и запошљавања који се одржао 26.04.2017. године у Студентском центру...
 
Обавијест о потписивању уговора са стипендистима у академској 2016/2017. години
 
Начини и термини потписивања уговора са одабраним стипендистима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни...
Потписани уговори са најуспјешнијим стипендистима за 2016/2017.
 
Министар науке и технологије Републике Српске Јасмин Комић потписао је данас, 14. марта 2017. године, уговоре са стипендистима Фонда „Др...
 
Коначна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
Прелиминарна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
 
Конкурс за студенте II и III циклуса студија у 2016/2017. години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник РС“, број 6/12 и 33/14), члана 15....
Конкурс за студенте првог циклуса студија у академској 2016/2017. години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12 и 33/14), члана...
 
Објављени нови правилници за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија
 
Обавјештавамо Вас да су објављени нови правилници за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у...
Обавијест о новим правилницима за додјелу стипендија
 
Министарство науке и технологије, Фонд „Др Милан Јелић“ обавјештава заинтересоване студенте првог, другог и трећег циклуса студија из Републике Српске...
 
Обавијест о правдању уговорних обавеза
 
У циљу  отклањања евентуалних недоумица око правдања уговорних обавеза, издвајамо преглед потребних докумената које је потребно доставити. Такође, пожељно је...
Годишњак стипендиста генерација 2015/2016
 
Годишњак стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“, генерација 2015/2016, промовисан је у оквиру VI Форума стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ који...
 
 
 
 
 
 
ВИЈЕСТИ
 
Науka у Српској

Шта је то наука?

 

„Наука је систематизована и аргументована сума знања у одређеном истријском периоду о објективној стварности до које се дошло свјесном примјеном одређених објективних научних метода"

 

Како се врши класификација научних области?

1) Природне науке
2) Технологија и инжињерство
3) Медицинске и здравствене науке
4) Биотехничке - пољопривредне науке
5) Друштвене науке
6) Хуманистичке науке


Шта се сматра научно-истраживачком дјелатношћу?

Под научно-истраживачком дјелатношћу подразумијева се стваралачки рад на освајању нових знања, с циљем подизања општег цивилизацијског нивоа друштва и коришћење тих знања у свим областима друштвеног развоја, укључујући и развој технологија и њихову примјену.


Да ли студенти могу учествовати у научно-истраживачком раду?

У научно-истраживачком раду могу учествовати студенти сва три циклуса студија и друга физичка лица у оквиру научно-истраживачког процеса на институцији на којој се студира или реализује научно-истраживачки процес у складу са Законом о научно-истраживачкој дјелатности.

 

Шта се сматра резултатом научно-истраживачког рада?

"Резултат научноистраживачког рада мора да садржи елементе изворности и новине тј. нових сазнања, нових знања, нових научних правила или нових примјена."


Резултати научно-истраживачког рада су:

- научни и стручни рад,
- научна књига или монографија,
- оригинални научни рад или прегледни чланак,
- научна студија,
-рад објављен у часопису који је доступан међународној и домаћој научној јавности,
- саопштење или рад објављен у зборнику са научног скупа,
- уводно предавање на научном скупу,
- објављена научна критика или полемика, лексикон, енциклопедија,
- магистарски/докторски рад,
- нова сорта,
- нови технолошки поступак,
- патент, техничко рјешење, нове методе, нови материјали

 

Стратегија начног и технолошког развоја Републике Српске 2011.- 2016. године