« »
Обавијест о потписивању уговора са стипендистима у академској 2016/2017. години
 
Начини и термини потписивања уговора са одабраним стипендистима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни...
Потписани уговори са најуспјешнијим стипендистима за 2016/2017.
 
Министар науке и технологије Републике Српске Јасмин Комић потписао је данас, 14. марта 2017. године, уговоре са стипендистима Фонда „Др...
 
Коначна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
Прелиминарна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
 
Конкурс за студенте II и III циклуса студија у 2016/2017. години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник РС“, број 6/12 и 33/14), члана 15....
Конкурс за студенте првог циклуса студија у академској 2016/2017. години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12 и 33/14), члана...
 
Објављени нови правилници за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија
 
Обавјештавамо Вас да су објављени нови правилници за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у...
Обавијест о новим правилницима за додјелу стипендија
 
Министарство науке и технологије, Фонд „Др Милан Јелић“ обавјештава заинтересоване студенте првог, другог и трећег циклуса студија из Републике Српске...
 
Обавијест о правдању уговорних обавеза
 
У циљу  отклањања евентуалних недоумица око правдања уговорних обавеза, издвајамо преглед потребних докумената које је потребно доставити. Такође, пожељно је...
Годишњак стипендиста генерација 2015/2016
 
Годишњак стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“, генерација 2015/2016, промовисан је у оквиру VI Форума стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ који...
 
Одржан Шести форум стипендиста
 
Шести Форум стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ одржан је 14. септембра 2016. године у Административом центру Владе Републике Српске на...
Коначна ранг-листа студената II и III циклуса студија - мајски Конкурс за 2015/2016. годину
 
Министарство науке и технологије Републике Српске, Фонд „Др Милан Јелић“, објавило је данас (09.08.2016. године) на својој интернет страници www.fondmilanjelic.org...
 
 
 
 
 
 
ВИЈЕСТИ
 
Гдје објавити свој рад?

ГДЈЕ ПРОНАЋИ КОНКУРСЕ ЗА НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ?

 

Квалитетне научне конференције најчешће организују реномирани универзитети, односно факултети. Скоро сваки факултет настоји у склопу своје научно-истраживачке дјелатности да бар једном годишње организује научну конференцију. Студенти и млади неафирмисани истраживачи, најчешће се не обавјештавају директно о организацији таквих догађаја. Међутим, путем званичних интернет страница факултета сви имају приступ информацијама о условима за учешће.

 

Осим тога, постоје специјализоване интернет странице које се баве оглашавањем конференција у одређеним научним пољима. Примјер такве странице је INOMICS - The Internet Site for Economists (http://www.inomics.com) која оглашава међународне конференције из цијелог свијета у области економије.

 

ИНДЕКСИРАНИ ЧАСОПИСИ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ  У РС/БИХ, РЕГИЈИ И СВИЈЕТУ?

 

У већини земаља надлежно министарство (а код нас је то Министарство науке и технологије) врши категоризацију научних и стручних часописа и осталих публикација, те конференција према одређеним критеријумима.

 

У Републици Српској према Правилнику о публиковању научних публикација (Сл. гласник РС, број 77/10) часописи се разврставају у сљедеће категорије:
• водећи часопис међународног значаја,
• часопис међународног значаја,
• водећи часопис националног значаја и
• часопис националног значаја.
Слична категоризација часописа важи и у земљама региона, а листе категоризованих часописа доступне су на званичним интернет страницама надлежних министарстава.

 

Што се тиче свијета, значај часописа се најчешће процијењује по томе да ли се часопис налази на Томсон Ројтерс листи (Thomson Reuters List, енгл.). Због престижа Томсоновог института за информисање у науци (Thomson Institute for Scientific Information, енгл.) међу издавачима часописа влада велико интересовање да се нађу на Томсоновој листи. Сваке године Томсон Ројтерс процјењује око 2000 нових часописа за реферисање јединственој бази података (Web of Science - WoS, енгл.), а ниво пролазности је тек око 10%. Томсонов институт ажурира више од 15000 часописа, те обједињава податке неколико база података попут: Индекс научних цитата (Science Citation Index - SCI, енгл.), Индекс цитата из друштвених наука (Social Sciences Citation Index - SSCI, енгл.) и индекс цитата из области умјетности и хуманистичких наука (Arts and Humanities Citation Index - AHCI, енгл.).

Томсонов институт, такође, објављује годишње извјештаје о цитатима у часописима (Journal Citation Reports, енгл.), који служе као основа за одређивање импакт фактора, односно фактора утицајности негог часописа. Импакт фактор је бројна вриједност која се добија тако што се број цитата у посматраној години за радове публиковане у посљедње двије године подијели са бројем радова у посљедње двије године у посматраном часопису. Данас је импакт фактор веома раширен критеријум за избор часописа у коме је пожељно објавити рад.
На жалост, нити један домаћи часопис тренутно није индексиран на овој престижној листи.