« »
Sajam stipendija i praksi
 
Fond “Dr Milan Jelić” aktivno je učestvovao na Sajmu stipendija i zapošljavanja koji se održao 26.04.2017. godine u Studentskom centru...
Obavijest o potpisivanju ugovora sa stipendistima u akademskoj 2016/2017. godini
 
Načini i termini potpisivanja ugovora sa odabranim stipendistima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni...
 
Potpisani ugovori sa najuspješnijim stipendistima za 2016/2017.
 
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić potpisao je danas, 14. marta 2017. godine, ugovore sa stipendistima Fonda „Dr...
Konačna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
 
Preliminarna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
Konkurs za studente II i III ciklusa studija u 2016/2017. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 15....
 
Konkurs za studente prvog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14), člana...
Objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija
 
Obavještavamo Vas da su objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u...
 
Obavijest o novim pravilnicima za dodjelu stipendija
 
Ministarstvo nauke i tehnologije, Fond „Dr Milan Jelić“ obavještava zainteresovane studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija iz Republike Srpske...
Obavijest o pravdanju ugovornih obaveza
 
U cilju otklanjanja eventualnih nedoumica oko pravdanja ugovornih obaveza, izdvajamo pregled potrebnih dokumenata koje je potrebno dostaviti. Takođe, poželjno je...
 
Godišnjak stipendista generacija 2015/2016
 
Godišnjak stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“, generacija 2015/2016, promovisan je u okviru VI Foruma stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“ koji...
Održan Šesti forum stipendista
 
Šesti Forum stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“ održan je 14. septembra 2016. godine u Administrativom centru Vlade Republike Srpske na...
 
 
 
 
 
 
VIJESTI
 
III ciklus studija

Konkurs za dodjelu stipendija studentima III ciklusa (studenti doktorskih studija) objavljuje se dva puta godišnje i to početkom i sredinom akademske godine za koju se konkurs objavljuje (novembar i maj).

 

Student III ciklusa ima pravo na dodjelu stipendije (opšti uslovi konkursa) pod uslovima:

1) je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2) ima mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske,

3) je redovan student jednog od univerziteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu,

4) je u prethodnom ciklusu studija postigao prosječnu ocjenu najmanje 9,50, kao i studenti koji su II ciklus studija završili na univerzitetima rangiranim na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00, uključujući i prosječnu ocjenu 9,00 i

5) nema više od navršene 32 godine života na dan objavljivanja javnog konkursa.

Studenti koji su prijavili doktorsku disertaciju prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju nemaju pravo na dodjelu stipendije redovnim studentima.

 

Kriterijumi za vrednovanje prijava za stipendiranje studenata su:

1) prosječna ocjena studenta - na način da se prosječna ocjena studenta množi brojem 10 (zaokruženo na dva decimalna mjesta);

2) rang univerziteta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi za studente koji studiraju u inostranstvu. Studentima se dodatni bodovi dodjeljuju na osnovu ranga univerziteta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i to na sljedeći način:

a) od 1. do 50. mjesta - 10 bodova,

b) od 51. do 100. mjesta - 8 bodova,

v) od 101. do 150. mjesta - 6 bodova,

g) od 151. do 200. mjesta - 4 boda.

Ako je univerzitet rangiran na obje liste, pri bodovanju se uzima rang-lista na kojoj je univerzitet bolje rangiran.

3) ostvareni rezultati u nauci, umjetnosti i inovatorstvu. Naučni, umjetnički i inovatorski doprinos studenta boduje se na osnovu sljedećeg:

1) rad objavljen u međunarodnom časopisu koji se nalazi na SCI (ISI), SSCI, JCR i A&HCI listama,

2) objavljena naučna knjiga (monografija) međunarodnog značaja,

3) recenzirana i objavljena naučna knjiga nacionalnog značaja,

4) učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji (inostranstvo) sa objavljenim radom u cjelini bodova,

5) učešće na domaćoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini,

6) rad objavljen u domaćem časopisu I kategorije ili indeksiranom časopisu iz BiH i bivših jugoslovenskih republika,

7) rad objavljen u domaćem časopisu II i III kategorije,

8) prihvaćen patent ,

9) učešće na međunarodnim takmičenjima (izložbama, festivalima) sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti,

10) učešće na domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima) republičkog i državnog nivoa sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti,

11) učešće na međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji u inostranstvu sa objavljenim radom u cjelini,

12) učešće na domaćoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini.

 

Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija (Službeni glasnik RS br.77/10) propisuje se šta je - naučna knjig odnosno naučni rad.

 

Ukoliko ima više autora, broj bodova utvrđenih u vrijednosti koeficijenta kompetentnosti raspoređuje se na sljedeći način da prvom autoru pripada 60% vrijednosti bodova a ostalia autorima ostatak od 40% vrijednosti bodova, koje ravnopravno dijele na jednake dijelove.Za preuzimanje relevantnih Pravilnika klikni ovdje

Za pregled otvorenih konkursa klikni ovdje