« »
Sajam stipendija i praksi
 
Fond “Dr Milan Jelić” aktivno je učestvovao na Sajmu stipendija i zapošljavanja koji se održao 26.04.2017. godine u Studentskom centru...
Obavijest o potpisivanju ugovora sa stipendistima u akademskoj 2016/2017. godini
 
Načini i termini potpisivanja ugovora sa odabranim stipendistima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni...
 
Potpisani ugovori sa najuspješnijim stipendistima za 2016/2017.
 
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić potpisao je danas, 14. marta 2017. godine, ugovore sa stipendistima Fonda „Dr...
Konačna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
 
Preliminarna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
Konkurs za studente II i III ciklusa studija u 2016/2017. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 15....
 
Konkurs za studente prvog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14), člana...
Objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija
 
Obavještavamo Vas da su objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u...
 
Obavijest o novim pravilnicima za dodjelu stipendija
 
Ministarstvo nauke i tehnologije, Fond „Dr Milan Jelić“ obavještava zainteresovane studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija iz Republike Srpske...
Obavijest o pravdanju ugovornih obaveza
 
U cilju otklanjanja eventualnih nedoumica oko pravdanja ugovornih obaveza, izdvajamo pregled potrebnih dokumenata koje je potrebno dostaviti. Takođe, poželjno je...
 
Godišnjak stipendista generacija 2015/2016
 
Godišnjak stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“, generacija 2015/2016, promovisan je u okviru VI Foruma stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“ koji...
Održan Šesti forum stipendista
 
Šesti Forum stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“ održan je 14. septembra 2016. godine u Administrativom centru Vlade Republike Srpske na...
 
 
 
 
 
 
VIJESTI
 
Nauka u Srpskoj

Šta je to nauka?

„Nauka je sistematizovana i argumentovana suma znanja u određenom istrijskom periodu o objektivnoj stvarnosti do koje se došlo svjesnom primjenom određenih objektivnih naučnih metoda"

Kako se vrši klasifikacija naučnih oblasti?

1) Prirodne nauke
2) Tehnologija i inžinjerstvo
3) Medicinske i zdravstvene nauke
4) Biotehničke - poljoprivredne nauke
5) Društvene nauke
6) Humanističke nauke

Šta se smatra naučno-istraživačkom djelatnošću?

Pod naučno-istraživačkom djelatnošću podrazumijeva se stvaralački rad na osvajanju novih znanja, s ciljem podizanja opšteg civilizacijskog nivoa društva i korišćenje tih znanja u svim oblastima društvenog razvoja, uključujući i razvoj tehnologija i njihovu primjenu.

Da li studenti mogu učestvovati u naučno-istraživačkom radu?

U naučno-istraživačkom radu mogu učestvovati studenti sva tri ciklusa studija i druga fizička lica u okviru naučno-istraživačkog procesa na instituciji na kojoj se studira ili realizuje naučno-istraživački proces u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti.

 
Šta se smatra rezultatom naučno-istraživačkog rada?

"Rezultat naučnoistraživačkog rada mora da sadrži elemente izvornosti i novine tj. novih saznanja, novih znanja, novih naučnih pravila ili novih primjena."

Rezultati naučno-istraživačkog rada su:

- naučni i stručni rad,
- naučna knjiga ili monografija,
- originalni naučni rad ili pregledni članak,
- naučna studija,
-rad objavljen u časopisu koji je dostupan međunarodnoj i domaćoj naučnoj javnosti,
- saopštenje ili rad objavljen u zborniku sa naučnog skupa,
- uvodno predavanje na naučnom skupu,
- objavljena naučna kritika ili polemika, leksikon, enciklopedija,
- magistarski/doktorski rad,
- nova sorta,
- novi tehnološki postupak,
- patent, tehničko rješenje, nove metode, novi materijali

 

Strategija načnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2011.- 2016. godine