« »
Preliminarna rang-lista studenata II i III ciklusa studija po drugom Konkursu za akademsku 2016/2017. godinu
 
Na drugi konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima drugog i...
Nagrada UNESKO za bivšu stipendistkinju Maju Stanisavljević
 
Dr Maja Stanisavljević, bivša stipendistkinja Fonda „Dr Milan Jelić“, zaposlena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci - Studijski program hemija,...
 
Izrada Godišnjaka stipendista generacija 2016/2017.
 
Dragi stipendisti akademske 2016/2017. godine,   obavještavamo vas da je u toku proces izrade Godišnjaka stipendista Fonda „Dr...
Drugi konkurs za dodjelu stipendija studentima II and III ciklusa studija
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 14....
 
Sajam stipendija i praksi
 
Fond “Dr Milan Jelić” aktivno je učestvovao na Sajmu stipendija i zapošljavanja koji se održao 26.04.2017. godine u Studentskom centru...
Obavijest o potpisivanju ugovora sa stipendistima u akademskoj 2016/2017. godini
 
Načini i termini potpisivanja ugovora sa odabranim stipendistima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni...
 
Potpisani ugovori sa najuspješnijim stipendistima za 2016/2017.
 
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić potpisao je danas, 14. marta 2017. godine, ugovore sa stipendistima Fonda „Dr...
Konačna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
 
Preliminarna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
Konkurs za studente II i III ciklusa studija u 2016/2017. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 15....
 
Konkurs za studente prvog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14), člana...
Objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija
 
Obavještavamo Vas da su objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u...
 
 
 
 
 
 
VIJESTI
 
Nauka u Srpskoj

Šta je to nauka?

„Nauka je sistematizovana i argumentovana suma znanja u određenom istrijskom periodu o objektivnoj stvarnosti do koje se došlo svjesnom primjenom određenih objektivnih naučnih metoda"

Kako se vrši klasifikacija naučnih oblasti?

1) Prirodne nauke
2) Tehnologija i inžinjerstvo
3) Medicinske i zdravstvene nauke
4) Biotehničke - poljoprivredne nauke
5) Društvene nauke
6) Humanističke nauke

Šta se smatra naučno-istraživačkom djelatnošću?

Pod naučno-istraživačkom djelatnošću podrazumijeva se stvaralački rad na osvajanju novih znanja, s ciljem podizanja opšteg civilizacijskog nivoa društva i korišćenje tih znanja u svim oblastima društvenog razvoja, uključujući i razvoj tehnologija i njihovu primjenu.

Da li studenti mogu učestvovati u naučno-istraživačkom radu?

U naučno-istraživačkom radu mogu učestvovati studenti sva tri ciklusa studija i druga fizička lica u okviru naučno-istraživačkog procesa na instituciji na kojoj se studira ili realizuje naučno-istraživački proces u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti.

 
Šta se smatra rezultatom naučno-istraživačkog rada?

"Rezultat naučnoistraživačkog rada mora da sadrži elemente izvornosti i novine tj. novih saznanja, novih znanja, novih naučnih pravila ili novih primjena."

Rezultati naučno-istraživačkog rada su:

- naučni i stručni rad,
- naučna knjiga ili monografija,
- originalni naučni rad ili pregledni članak,
- naučna studija,
-rad objavljen u časopisu koji je dostupan međunarodnoj i domaćoj naučnoj javnosti,
- saopštenje ili rad objavljen u zborniku sa naučnog skupa,
- uvodno predavanje na naučnom skupu,
- objavljena naučna kritika ili polemika, leksikon, enciklopedija,
- magistarski/doktorski rad,
- nova sorta,
- novi tehnološki postupak,
- patent, tehničko rješenje, nove metode, novi materijali

 

Strategija načnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2011.- 2016. godine