« »
Sajam stipendija i praksi
 
Fond “Dr Milan Jelić” aktivno je učestvovao na Sajmu stipendija i zapošljavanja koji se održao 26.04.2017. godine u Studentskom centru...
Obavijest o potpisivanju ugovora sa stipendistima u akademskoj 2016/2017. godini
 
Načini i termini potpisivanja ugovora sa odabranim stipendistima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni...
 
Potpisani ugovori sa najuspješnijim stipendistima za 2016/2017.
 
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić potpisao je danas, 14. marta 2017. godine, ugovore sa stipendistima Fonda „Dr...
Konačna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
 
Preliminarna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
Konkurs za studente II i III ciklusa studija u 2016/2017. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 15....
 
Konkurs za studente prvog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14), člana...
Objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija
 
Obavještavamo Vas da su objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u...
 
Obavijest o novim pravilnicima za dodjelu stipendija
 
Ministarstvo nauke i tehnologije, Fond „Dr Milan Jelić“ obavještava zainteresovane studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija iz Republike Srpske...
Obavijest o pravdanju ugovornih obaveza
 
U cilju otklanjanja eventualnih nedoumica oko pravdanja ugovornih obaveza, izdvajamo pregled potrebnih dokumenata koje je potrebno dostaviti. Takođe, poželjno je...
 
Godišnjak stipendista generacija 2015/2016
 
Godišnjak stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“, generacija 2015/2016, promovisan je u okviru VI Foruma stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“ koji...
Održan Šesti forum stipendista
 
Šesti Forum stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“ održan je 14. septembra 2016. godine u Administrativom centru Vlade Republike Srpske na...
 
 
 
 
 
 
VIJESTI
 
Kako napisati prijedlog projekta?

Šta je projektni prijedlog?

 

Projektni prijedlog je plan, inicijativa ili akcija građana neke lokalne zajednice koji predlažu i potražuju sredstva od donatora koji su raspisali projektni konkurs u cilju realizacije svoje projektne ideje.Projekat je hronološki niz aktivnosti putem čije realizacije se ostvaruje prethodno definisan cilj i sve to u određenom vremnskom roku uz određene finansijske i ljudske resurse.

 

Šta je prvo pisanje projekta ili traženje donatora?                                                                  Kako pripremiti dobar projekat?

Kako napisati projekat?

Potraga za donatorom je jedna od najbitnijih stvari u procesu pisanja projektnog prijedloga i prethodi pisanju samog projekta. Naravno, prije potrage za donatorima treba imati projektnu ideju kako biste uopšte znali kakvog donatora trebate, odnosno na kakav konkurs ćete aplicirati.

 

Potencijalni donatori u svojim konkursima objavljuju informacije o problemu kojim žele da se bavi projekat, efekte koje očekuju da budu postignuti, te visinu finansijskih sredstava koju izdvajaju za projektne ideje.

Jako je bitno proanalizirati prioritete koji su navedeni u konkursu, te uskladiti svoju projektnu ideju sa interesima i prioritetima konkursa.

 

Koje su stavke uobi;ajenog projektnog prijedloga?

 

Svaki projektni prijedlog treba da ima sledeće elemente, da bi donatorima predstavio jasnu sliku šta želite da se postigne i koliko to košta:

Opšte informacije o aplikantu

Opis situacije, problem koji treba da se reši ili ublaži realizacijom projekta

Opšti i specifični ciljevi projekta

Aktivnosti i njihov vremenski raspored

Očekivani rezultati

Planirani budžet

 

Detaljnije u brošuri