« »
Sajam stipendija i praksi
 
Fond “Dr Milan Jelić” aktivno je učestvovao na Sajmu stipendija i zapošljavanja koji se održao 26.04.2017. godine u Studentskom centru...
Obavijest o potpisivanju ugovora sa stipendistima u akademskoj 2016/2017. godini
 
Načini i termini potpisivanja ugovora sa odabranim stipendistima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni...
 
Potpisani ugovori sa najuspješnijim stipendistima za 2016/2017.
 
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić potpisao je danas, 14. marta 2017. godine, ugovore sa stipendistima Fonda „Dr...
Konačna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
 
Preliminarna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
Konkurs za studente II i III ciklusa studija u 2016/2017. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 15....
 
Konkurs za studente prvog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14), člana...
Objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija
 
Obavještavamo Vas da su objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u...
 
Obavijest o novim pravilnicima za dodjelu stipendija
 
Ministarstvo nauke i tehnologije, Fond „Dr Milan Jelić“ obavještava zainteresovane studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija iz Republike Srpske...
Obavijest o pravdanju ugovornih obaveza
 
U cilju otklanjanja eventualnih nedoumica oko pravdanja ugovornih obaveza, izdvajamo pregled potrebnih dokumenata koje je potrebno dostaviti. Takođe, poželjno je...
 
Godišnjak stipendista generacija 2015/2016
 
Godišnjak stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“, generacija 2015/2016, promovisan je u okviru VI Foruma stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“ koji...
Održan Šesti forum stipendista
 
Šesti Forum stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“ održan je 14. septembra 2016. godine u Administrativom centru Vlade Republike Srpske na...
 
 
 
 
 
 
VIJESTI
 
Stipendiranje

Osnovna ideja Fonda dr Milan Jelić je dodjeljivanje stipendija studentima I, II i III ciklusa studija, koja se vrši na osnovu Pravilnika o dodjeli stipendija studentima i objavljenog javnog konkursa. Za studente I ciklusa Fond raspisuje javni konkurs u mjesecu oktobru, a za studente II i III ciklusa u oktobru i maju.


U skladu sa opredjeljenjem Fonda da naš rad bude efikasan, koristan i posebno javan, konkurs sadrži podatke o broju i visini stipendija u datom ciklusu, opštim i posebnim uslovima, dodatnim kriterijumima vezanim za vannastavne aktivnosti itd.

Pregled prispjelih prijava i utvrđivanje preliminarne rang liste vrši Komisija za dodjelu stipendija.

Na Web stranici Fonda objavljujemo preliminarnu rang listu, na koju kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja. Rang lista pored opštih podataka o kandidatima za dodjelu stipendija sadrži i podatke o ostvarenim bodovima kandidata na osnovu posebnih uslova Konkursa.

Prigovore na preliminarnu rang listu razmatra Komisija za dodjelu stipendija studentima I, II i III ciklusa studija, koja zatim utvrđuje konačnu rang listu.


Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju potpisuju sa Fondom dr Milan Jelić Ugovor o stipendiranju. Ugovorom o stipendiranju stipendisti se obavezuju da:


- dostave uvjerenje o upisu u narednu školsku/akademsku godinu najkasnije do 31. oktobra;
- će raditi u okviru stečenog zvanja na području Republike Srpske po završetku školovanja, i to na način da je školska godina za koju je primao stipendiju ekvivalentna 2 (dvjema) kalendarskim godinama rada (osim u slučaju da bivši stipendista zbog nezaposlenosti bude na evidenciji Zavoda za zapošljavnje Republike Srpske duže od 12 mjeseci, nakon završetka školovanja).

 

Stipendista gubi pravo na stipendiju i obavezuje se da vrati primljene iznose ukoliko:


- ne nastavi školsku godinu u kojoj prima stipendiju;
- se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na bazi netačnih odnosno neistinitih podataka;
- danom završetka školovanja, ukoliko je stipendista student završne godine studija;
- nakon završetka školovanja, odbije da ponudi svoj radni angažman na području Republike Srpske.