« »
Preliminarna rang-lista studenata II i III ciklusa studija po drugom Konkursu za akademsku 2016/2017. godinu
 
Na drugi konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima drugog i...
Nagrada UNESKO za bivšu stipendistkinju Maju Stanisavljević
 
Dr Maja Stanisavljević, bivša stipendistkinja Fonda „Dr Milan Jelić“, zaposlena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci - Studijski program hemija,...
 
Izrada Godišnjaka stipendista generacija 2016/2017.
 
Dragi stipendisti akademske 2016/2017. godine,   obavještavamo vas da je u toku proces izrade Godišnjaka stipendista Fonda „Dr...
Drugi konkurs za dodjelu stipendija studentima II and III ciklusa studija
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 14....
 
Sajam stipendija i praksi
 
Fond “Dr Milan Jelić” aktivno je učestvovao na Sajmu stipendija i zapošljavanja koji se održao 26.04.2017. godine u Studentskom centru...
Obavijest o potpisivanju ugovora sa stipendistima u akademskoj 2016/2017. godini
 
Načini i termini potpisivanja ugovora sa odabranim stipendistima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni...
 
Potpisani ugovori sa najuspješnijim stipendistima za 2016/2017.
 
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić potpisao je danas, 14. marta 2017. godine, ugovore sa stipendistima Fonda „Dr...
Konačna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
 
Preliminarna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
Konkurs za studente II i III ciklusa studija u 2016/2017. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 15....
 
Konkurs za studente prvog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14), člana...
Objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija
 
Obavještavamo Vas da su objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u...
 
 
 
 
 
 
VIJESTI
 
Stipendiranje

Osnovna ideja Fonda dr Milan Jelić je dodjeljivanje stipendija studentima I, II i III ciklusa studija, koja se vrši na osnovu Pravilnika o dodjeli stipendija studentima i objavljenog javnog konkursa. Za studente I ciklusa Fond raspisuje javni konkurs u mjesecu oktobru, a za studente II i III ciklusa u oktobru i maju.


U skladu sa opredjeljenjem Fonda da naš rad bude efikasan, koristan i posebno javan, konkurs sadrži podatke o broju i visini stipendija u datom ciklusu, opštim i posebnim uslovima, dodatnim kriterijumima vezanim za vannastavne aktivnosti itd.

Pregled prispjelih prijava i utvrđivanje preliminarne rang liste vrši Komisija za dodjelu stipendija.

Na Web stranici Fonda objavljujemo preliminarnu rang listu, na koju kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja. Rang lista pored opštih podataka o kandidatima za dodjelu stipendija sadrži i podatke o ostvarenim bodovima kandidata na osnovu posebnih uslova Konkursa.

Prigovore na preliminarnu rang listu razmatra Komisija za dodjelu stipendija studentima I, II i III ciklusa studija, koja zatim utvrđuje konačnu rang listu.


Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju potpisuju sa Fondom dr Milan Jelić Ugovor o stipendiranju. Ugovorom o stipendiranju stipendisti se obavezuju da:


- dostave uvjerenje o upisu u narednu školsku/akademsku godinu najkasnije do 31. oktobra;
- će raditi u okviru stečenog zvanja na području Republike Srpske po završetku školovanja, i to na način da je školska godina za koju je primao stipendiju ekvivalentna 2 (dvjema) kalendarskim godinama rada (osim u slučaju da bivši stipendista zbog nezaposlenosti bude na evidenciji Zavoda za zapošljavnje Republike Srpske duže od 12 mjeseci, nakon završetka školovanja).

 

Stipendista gubi pravo na stipendiju i obavezuje se da vrati primljene iznose ukoliko:


- ne nastavi školsku godinu u kojoj prima stipendiju;
- se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na bazi netačnih odnosno neistinitih podataka;
- danom završetka školovanja, ukoliko je stipendista student završne godine studija;
- nakon završetka školovanja, odbije da ponudi svoj radni angažman na području Republike Srpske.