« »
Second Call for Students of II and III cycle of studies for Scholarships
 
Pursuant to Article 17 of the Law on Scientific Activity and technological development ( "RS Official Gazette", number 12/06 and...
 
Obavijest o potpisivanju ugovora sa stipendistima u akademskoj 2016/2017. godini
 
Načini i termini potpisivanja ugovora sa odabranim stipendistima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni...
The most successful scholars signed their scholarship contracts
 
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić potpisao je danas, 14. marta 2017. godine, ugovore sa stipendistima Fonda „Dr...
 
Final rank-list of students of I, II, and III cycle of studies
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
Preliminary rank-list of students of I, II, and III cycle of studies
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
 
Call for students of II and III cycle of studies in academic 2016/2017 year
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 15....
Call for students of I cycle of studies in academic 2016/2017 year
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14), člana...
 
New Rulebooks
 
Obavještavamo Vas da su objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u...
Information on New Rulebooks for Scholarships
 
Ministarstvo nauke i tehnologije, Fond „Dr Milan Jelić“ obavještava zainteresovane studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija iz Republike Srpske...
 
Information on Contract Obligations
 
U cilju otklanjanja eventualnih nedoumica oko pravdanja ugovornih obaveza, izdvajamo pregled potrebnih dokumenata koje je potrebno dostaviti. Takođe, poželjno je...
Yearbook of Scholars of the Fund “Dr Milan Jelic”
 
Yearbook of Scholars of the Fund "Dr Milan Jelic", generation of 2015/2016, was promoted at the VI Forum of Scholars...
 
 
 
 
 
 
NEWS
 
Where to publish paper?

GDJE PRONAĆI KONKURSE ZA NAUČNE KONFERENCIJE?

 

Kvalitetne naučne konferencije najčešće organizuju renomirani univerziteti, odnosno fakulteti. Skoro svaki fakultet nastoji u sklopu svoje naučno-istraživačke djelatnosti da bar jednom godišnje organizuje naučnu konferenciju. Studenti i mladi neafirmisani istraživači, najčešće se ne obavještavaju direktno o organizaciji takvih događaja. Međutim, putem zvaničnih internet stranica fakulteta svi imaju pristup informacijama o uslovima za učešće.

 

Osim toga, postoje specijalizovane internet stranice koje se bave oglašavanjem konferencija u određenim naučnim poljima. Primjer takve stranice je INOMICS - The Internet Site for Economists (http://www.inomics.com) koja oglašava međunarodne konferencije iz cijelog svijeta u oblasti ekonomije.

 

INDEKSIRANI ČASOPISI I KONFERENCIJE  U RS/BIH, REGIJI I SVIJETU?

 

U većini zemalja nadležno ministarstvo (a kod nas je to Ministarstvo nauke i tehnologije) vrši kategorizaciju naučnih i stručnih časopisa i ostalih publikacija, te konferencija prema određenim kriterijumima.

 

U Republici Srpskoj prema Pravilniku o publikovanju naučnih publikacija (Sl. glasnik RS, broj 77/10) časopisi se razvrstavaju u sljedeće kategorije:
• vodeći časopis međunarodnog značaja,
• časopis međunarodnog značaja,
• vodeći časopis nacionalnog značaja i
• časopis nacionalnog značaja.
Slična kategorizacija časopisa važi i u zemljama regiona, a liste kategorizovanih časopisa dostupne su na zvaničnim internet stranicama nadležnih ministarstava.

 

Što se tiče svijeta, značaj časopisa se najčešće procijenjuje po tome da li se časopis nalazi na Tomson Rojters listi (Thomson Reuters List, engl.). Zbog prestiža Tomsonovog instituta za informisanje u nauci (Thomson Institute for Scientific Information, engl.) među izdavačima časopisa vlada veliko interesovanje da se nađu na Tomsonovoj listi. Svake godine Tomson Rojters procjenjuje oko 2000 novih časopisa za referisanje jedinstvenoj bazi podataka (Web of Science - WoS, engl.), a nivo prolaznosti je tek oko 10%. Tomsonov institut ažurira više od 15000 časopisa, te objedinjava podatke nekoliko baza podataka poput: Indeks naučnih citata (Science Citation Index - SCI, engl.), Indeks citata iz društvenih nauka (Social Sciences Citation Index - SSCI, engl.) i indeks citata iz oblasti umjetnosti i humanističkih nauka (Arts and Humanities Citation Index - AHCI, engl.).

Tomsonov institut, takođe, objavljuje godišnje izvještaje o citatima u časopisima (Journal Citation Reports, engl.), koji služe kao osnova za određivanje impakt faktora, odnosno faktora uticajnosti negog časopisa. Impakt faktor je brojna vrijednost koja se dobija tako što se broj citata u posmatranoj godini za radove publikovane u posljednje dvije godine podijeli sa brojem radova u posljednje dvije godine u posmatranom časopisu. Danas je impakt faktor veoma raširen kriterijum za izbor časopisa u kome je poželjno objaviti rad.
Na žalost, niti jedan domaći časopis trenutno nije indeksiran na ovoj prestižnoj listi.