« »
Други конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник РС“, број 6/12 и 33/14), члана 14....
Сајам стипендија и пракси
 
Фонд “Др Милан Јелић” активно је учествовао на Сајму стипендија и запошљавања који се одржао 26.04.2017. године у Студентском центру...
 
Обавијест о потписивању уговора са стипендистима у академској 2016/2017. години
 
Начини и термини потписивања уговора са одабраним стипендистима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни...
Потписани уговори са најуспјешнијим стипендистима за 2016/2017.
 
Министар науке и технологије Републике Српске Јасмин Комић потписао је данас, 14. марта 2017. године, уговоре са стипендистима Фонда „Др...
 
Коначна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
Прелиминарна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
 
Конкурс за студенте II и III циклуса студија у 2016/2017. години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник РС“, број 6/12 и 33/14), члана 15....
Конкурс за студенте првог циклуса студија у академској 2016/2017. години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12 и 33/14), члана...
 
Објављени нови правилници за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија
 
Обавјештавамо Вас да су објављени нови правилници за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у...
Обавијест о новим правилницима за додјелу стипендија
 
Министарство науке и технологије, Фонд „Др Милан Јелић“ обавјештава заинтересоване студенте првог, другог и трећег циклуса студија из Републике Српске...
 
Обавијест о правдању уговорних обавеза
 
У циљу  отклањања евентуалних недоумица око правдања уговорних обавеза, издвајамо преглед потребних докумената које је потребно доставити. Такође, пожељно је...
Годишњак стипендиста генерација 2015/2016
 
Годишњак стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“, генерација 2015/2016, промовисан је у оквиру VI Форума стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ који...
 
 
 
 
 
 
ВИЈЕСТИ
 
Министарство науке и технологије

Визија

 

Визија Министарства науке и технологије је изградња Република Српска као иновативног друштва, заснованог на знању у којем су научно-истраживачки рад, нове технологије, иновације, оргиналност и знање примарни фактори економског, друштвеног и културног развоја.

 

Квалитет научно-истраживачких достигнућа ће се исказивати у оргиналности, снази утицаја, иноваторству, квалитетним научним радовима, патентима, преносом и примјеном знања у привреду, размјеном знања између високошколских установа, научно-истраживачких института и привредних организација у функцији бржег преструктурирања привреде и освајања технолошко напредних и иновативних производа и услуга.

 

Мисија

 

Министарство науке и технологије усмјерава, надгледа, подстиче и подржава развој научно-истраживачког, високо-школског и технолошко-развојног сектора, који су основа друштвено-економског и хуманог напретка и фактори остварења претпоставки развоја друштва базираног на знању у Републици Српској.

 

Дјелатност

 

Министарство науке и технологије врши управне и друге стручне послове који се односе на:

• научно-истраживачку дјелатност;
• стратегију технолошког развоја Републике;
• подстицање фундаменталних развојних примијењених истраживања;
• развој домаћих инвестиционих технологија,
• кадрове у научно-истраживачкој дјелатности;
• иновације, развој и унапређење технологије;
• информисање о питањима економског и технолошког развоја;
• уступање и прибављање материјалних права и технологија у производњи;
• планирање;
• припремање програма и споразума о научно-техничкој сарадњи у складу са Уставом Босне и Херцеговине,
• инспекцијски надзор у овим областима,
• пружање информација путем медија и других видова информисања о свом раду,
• врши друге послове у складу са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.