« »
Sajam stipendija i praksi
 
Fond “Dr Milan Jelić” aktivno je učestvovao na Sajmu stipendija i zapošljavanja koji se održao 26.04.2017. godine u Studentskom centru...
Obavijest o potpisivanju ugovora sa stipendistima u akademskoj 2016/2017. godini
 
Načini i termini potpisivanja ugovora sa odabranim stipendistima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni...
 
Potpisani ugovori sa najuspješnijim stipendistima za 2016/2017.
 
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić potpisao je danas, 14. marta 2017. godine, ugovore sa stipendistima Fonda „Dr...
Konačna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
 
Preliminarna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
Konkurs za studente II i III ciklusa studija u 2016/2017. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 15....
 
Konkurs za studente prvog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14), člana...
Objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija
 
Obavještavamo Vas da su objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u...
 
Obavijest o novim pravilnicima za dodjelu stipendija
 
Ministarstvo nauke i tehnologije, Fond „Dr Milan Jelić“ obavještava zainteresovane studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija iz Republike Srpske...
Obavijest o pravdanju ugovornih obaveza
 
U cilju otklanjanja eventualnih nedoumica oko pravdanja ugovornih obaveza, izdvajamo pregled potrebnih dokumenata koje je potrebno dostaviti. Takođe, poželjno je...
 
Godišnjak stipendista generacija 2015/2016
 
Godišnjak stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“, generacija 2015/2016, promovisan je u okviru VI Foruma stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“ koji...
Održan Šesti forum stipendista
 
Šesti Forum stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“ održan je 14. septembra 2016. godine u Administrativom centru Vlade Republike Srpske na...
 
 
 
 
 
 
VIJESTI
 
Uputstvo za prijavu - I ciklus studija

Opšti kriteriji za dodjelu stipendija studentima  I ciklusa studija:

- državljanstvo BiH/RS;

- stalno mjesto prebivališta na teritoriji RS;

- status redovnog studenta;

- da u dosadašnjem studiranju nije obnovljena ni jedna školska godina;

- da nije stariji od 25 godina života na dan objavljivanja javnog konkursa;

- prosjek ocjena veći od 9,00, uključujući i prosječnu ocjenu 9,00 (studenti na univerzitetima u RS/BiH), odnosno 9,50, uključujući i prosječnu ocjenu 9,50 (studenti na univerzitetima u inostranstvu).

 

Za studente koji studiraju u inostranstvu, a u slučaju da sistem ocjenjivanja nije identičan sistemu koji se primjenjuje u Republici Srpskoj, prosjek ocjena se računa na bazi tabele ekvivalentnih ocjena. Detaljnije o preračunavanju ocjena iz inostranstva ovdje.


Dokumentacija koju je potrebno dostaviti kao dokaz o ispunjavanju  opštih uslova:

1. prijavni obrazac Fonda da Milan Jelić (koji možete pronaći na sajtu Fonda po objavi Konkursa),

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. originalno uvjerenje o mjestu stalnog prebivališta, izdato nakon objavljivanjа javnog konkursa,

5. potvrdu  o statusu redovnog studenta  sa napomenom da nije obnavljao ni jednu školsku godinu na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, odnosno na univerzitetima u inostranstvu,

6. potvrdu o visini prosjeka ocjena,

7. potvrdu da je student položio sve ispite iz prethodne godine studija (samo za studente koji ispunjavaju ovaj uslov jer im se na osnovu toga dodjeljuju dodatni bodovi),

8. prepis ocjena svih položenih ispita i

9. potvrdu o redovno upisanoj godini studija.

 

Dokazi o ispunjavanju uslova, osim uvjerenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca.

Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prilažu dokumente na stranom jeziku, treba da ih dostave u originalu uz ovjeren prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

Dodatni kriteriji:

- rad  objavljen u međunarodnom časopisu koji se nalazi na SCI listi;

- recenzirana i objavljena naučna knjiga;

- prihvaćen patent;

- učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom;

- učešće na međunarodnim takmičenjima (izložbama, festivalima) sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto);

- učešće na domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima) republičkog i državnog nivoa sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto);

- učešće na međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom;

- učešće na domaćoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom;

- učešće na domaćoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom.

 

Kao dokaz o ispunjavanju dodatnih uslova studenti trebaju dostaviti:

1. prijavu učešća na međunarodnim i domaćim studentskim naučnim konferencijama, kao i na ostalim naučnim i stručnim konferencijama,

2. separate objavljenih radova u naučnim časopisima i/ili domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama i/ili recenzirane i objavljene naučne knjige te izdate monografije,

3. potvrdu  o prihvaćenom  patentu izdatu od strane Zavoda za patente,

4. dokaz o osvojenoj nagradi na međunarodnim i domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima), diplome za osvojeno I, II ili III mjesto.

 

Separat rada primjerak rada poslat od strane izdavača časopisa ili kopija koju sami napravite iz časopisa.

Separat rada sadrži: kopiju naslovne strane naučnog časopisa i/ili zbornika radova naučne konferencije, podatke o uređivačkom odboru, recezentima, programskom odboru, spisak učesnika, kopiju obajvljenog rada u naučnom časopisu i/ili zborniku radova sa aučnog skupa).

 

Ukoliko su studenti već ranije primali stipendiju od  bivše Fondacije ili Fonda „Dr Milan Jelić“, koju su dobili na osnovu dodatnih bodova, dodatni bodovi im se mogu dodijeliti samo na osnovu novih radova, prisustva konferencijama ili učešća na takmičenjima (izložbama) koji ranije nisu bili predmetom ocjene.

Predmetom ocjene mogu biti samo radovi i diplome o osvojenim nagradama koji nisu stariji od tri godine.

 

 

Relevantne Pravilnike na osnovu kojih se vrši rangiranje prijavljenih studenata za dodjelu stipendija možete pronaći ovdje


Galerija