« »
Други конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник РС“, број 6/12 и 33/14), члана 14....
Сајам стипендија и пракси
 
Фонд “Др Милан Јелић” активно је учествовао на Сајму стипендија и запошљавања који се одржао 26.04.2017. године у Студентском центру...
 
Обавијест о потписивању уговора са стипендистима у академској 2016/2017. години
 
Начини и термини потписивања уговора са одабраним стипендистима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни...
Потписани уговори са најуспјешнијим стипендистима за 2016/2017.
 
Министар науке и технологије Републике Српске Јасмин Комић потписао је данас, 14. марта 2017. године, уговоре са стипендистима Фонда „Др...
 
Коначна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
Прелиминарна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
 
Конкурс за студенте II и III циклуса студија у 2016/2017. години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник РС“, број 6/12 и 33/14), члана 15....
Конкурс за студенте првог циклуса студија у академској 2016/2017. години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12 и 33/14), члана...
 
Објављени нови правилници за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија
 
Обавјештавамо Вас да су објављени нови правилници за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у...
Обавијест о новим правилницима за додјелу стипендија
 
Министарство науке и технологије, Фонд „Др Милан Јелић“ обавјештава заинтересоване студенте првог, другог и трећег циклуса студија из Републике Српске...
 
Обавијест о правдању уговорних обавеза
 
У циљу  отклањања евентуалних недоумица око правдања уговорних обавеза, издвајамо преглед потребних докумената које је потребно доставити. Такође, пожељно је...
Годишњак стипендиста генерација 2015/2016
 
Годишњак стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“, генерација 2015/2016, промовисан је у оквиру VI Форума стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ који...
 
 
 
 
 
 
ВИЈЕСТИ
 
Објављен Конкурс за студенте II и III циклуса студија

На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске", број 6/12), члана 13. Правилника о додјели стипендија студентима II и  III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству и тачке II  Одлуке о образовању Фонда „Др Милан Јелић“ („Службени гласник Републике Српске“, бр. 35/11), Министарство  науке и технологије,

р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској/Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству у школској 2012/2013. години (у даљем тексту студентима)

 

I

 

Министарство науке и технологије расписује Конкурс за додјелу стипендија Фонда др Милан Јелић студентима, и то:

студентима II циклуса студија - 8 (осам) стипендија у износу од по 5.000,00 КМ (пет хиљада конвертибилнихмарака, и

студентима III циклуса студија - 5 (пет) стипендија у износу од по 10.000,00 КМ (десет хиљада конвертибилнихмарака

 

II

 

Студенти имају право на додјелу стипендије из средстава Фонда  под условима:

1.  да су држављани Босне и Херцеговине /Републике Српске;

2.  да имају мјесто пребивалишта на територији Републике Српске;

3. да су студенти једног од универзитета у Републици Српској/Босни и Херцеговини или иностранству;

4. да у додипломским академским студијама нису обновили ниједну школску годину (само студенти  II циклуса );

5. да су у додипломском студију имали просјечну оцјену најмање  9,50 (само студенти  II циклуса);

6.  да немају више од навршених 28 година живота на дан објављивања јавног конкурса (само студенти  II циклуса);

7.  да им је одобрена докторска дисертација од стране универзитета (за студенте који су пријавили докторску дисертацију према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/10), (само студенти III циклуса);

8. да су у претходном циклусу студија постигли просјечну оцјену најмање 9,50 (само студенти III циклуса);

9. да немају више од навршених 32 године живота на дан објављивања јавног конкурса( само студенти III циклуса ).

 

III

 

Додатни критеријуми везани за ваннаставне активности који се посебно бодују, а односе се истовремено на студенте оба циклуса су: рад објављен у  међународном часопису који се налази на SCI (ISI ) листи;  објављена научна књига (монографија) међународног значаја; рецензирана и објављена научна књига националног значаја; учешће на међународној научној конференцији(иностранство) са објављеним радом;  учешће на домаћој научној конференцији са објављеним радом;  рад објављен у домаћем часопису I категорије или индексираном часопису из БиХ и бивших ЈУ република; рад објављен у домаћем часопису II  и III категорије; прихваћен патент; учешће на међународним такмичењима (изложбама, фестивалима) са освојеном наградом (I,II и III мјесто) – само за студенте из области архитектуре и умјетности;  учешће на домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима) републичког и државног нивоа са освојеном наградом (I,II и III мјесто) - само за студенте из области архитектуре и умјетности;   учешће на међународној студентској научној конференцији уиностранству са објављеним радому цјелини; учешће на домаћој студентској научној конференцији саобјављеним радом у цјелини.

                                                                                                                                                     

IV

 

Као доказ о испуњавању општих услова наведених у члану II овог Конкурса, студенти уз пријаву прилажу:

 

  1. увјерење о држављанству,
  2. извод из матичне књиге рођених,
  3. оригинално увјерење о мјесту пребивалишта, које је издато након     објављивања   јавног конкурса,
  4. потврду надлежне високошколске установе о статусу студента
  5. потврду надлежне високошколске установе на којој је завршио студије I циклуса да није обновио ни једну школску годину (само студенти  II циклуса)
  6. потврду о висини просјечне оцјене са I циклуса студија (само студенти II циклуса)
  7. одлуку универзитета о прихватању докторске дисертације (за студенте који су пријавили докторску дисертацију према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању), (само студенти III циклуса)  и
  8. потврду о висини просјечне оцјене са претходног циклуса студија (само студенти III циклуса).

 

V

 

Као доказ о испуњавању услова из тачке III студенти уз пријаву учешћа на међународним и домаћим научним и стручним конференцијама прилажу сепарате објављених радова, односно рецензирану и објављену научну књигу/монографију, односно потврду о прихваћеном патенту издату од стране Завода за патенте. Као доказ о освојеној награди на међународним и домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима) студенти прилажу дипломе за освојено I, II или III мјесто.

 

Студенти који студирају у иностранству, а који прилажу документе на страном језику, исте требају доставити у оригиналу и приложити овјерен превод на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.

 

VI

 

Докази о испуњавању општих услова конкурса наведених у члану IV (осим увјерења о држављанству и извода из матичне књиге рођених) овог Конкурса морају бити оригинали или овјерене копије не старије од 3 (три) мјесеца.

  

VII

 

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Пријава на конкурс доставља се на прописаном образцу за пријаву  који је доступан на интернет страници Фонда др Милан Јелић, www.fondmilanjelic.org, и Министарства науке и технологије,  а иста се може преузети и у Фонду.

 

Попуњене пријаве на Конкурс са доказима о испуњавању услова за додјелу стипендија студентима, слати на адресу:

 

Министарство науке и технологије

Фонд др Милан Јелић

Трг Републике Српске 1

78000 Бања Лука

Са назнаком - Стипендије из Фонда др Милан Јелић, II и III циклус студија

 


Рок за пријаву је 15.11.2012.

Образац за пријаву можете преузети овдје