« »
Сајам стипендија и пракси
 
Фонд “Др Милан Јелић” активно је учествовао на Сајму стипендија и запошљавања који се одржао 26.04.2017. године у Студентском центру...
Обавијест о потписивању уговора са стипендистима у академској 2016/2017. години
 
Начини и термини потписивања уговора са одабраним стипендистима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни...
 
Потписани уговори са најуспјешнијим стипендистима за 2016/2017.
 
Министар науке и технологије Републике Српске Јасмин Комић потписао је данас, 14. марта 2017. године, уговоре са стипендистима Фонда „Др...
Коначна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
 
Прелиминарна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
Конкурс за студенте II и III циклуса студија у 2016/2017. години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник РС“, број 6/12 и 33/14), члана 15....
 
Конкурс за студенте првог циклуса студија у академској 2016/2017. години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12 и 33/14), члана...
Објављени нови правилници за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија
 
Обавјештавамо Вас да су објављени нови правилници за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у...
 
Обавијест о новим правилницима за додјелу стипендија
 
Министарство науке и технологије, Фонд „Др Милан Јелић“ обавјештава заинтересоване студенте првог, другог и трећег циклуса студија из Републике Српске...
Обавијест о правдању уговорних обавеза
 
У циљу  отклањања евентуалних недоумица око правдања уговорних обавеза, издвајамо преглед потребних докумената које је потребно доставити. Такође, пожељно је...
 
Годишњак стипендиста генерација 2015/2016
 
Годишњак стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“, генерација 2015/2016, промовисан је у оквиру VI Форума стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ који...
Одржан Шести форум стипендиста
 
Шести Форум стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ одржан је 14. септембра 2016. године у Административом центру Владе Републике Српске на...
 
 
 
 
 
 
ВИЈЕСТИ
 
Правдање уговорних обавеза стипендиста за 2014/2015.

Драги стипендисти,

 

с обзиром да је нова академска година почела, подсјећамо вас на ваше уговорне обавезе. Преглед уговорних обавеза из Правилника и Уговора о додјели стипендије, можете пронаћи испод.

 

Такође, за оне стипендисте који ће тражити запослење, уколико желите, Фонд др Милан Јелић вам може издати препоруку за запослење на основу вашег захтјева. Довољо је да захтјев за препоруку за запослење упутите на нашу маил адресу.

 

Потврде о упису наредне године студија или наредног циклуса студија можете слати као оригинал или овјерену копију на нашу адресу:

Министарство науке и технологије

Фонд „Др Милан Јелић“

Трг Републике Српске бр. 1

78 000 Бања Лука

 

Члан 18.

 

(1)   Корисник се обавезује да заврши академску годину за коју му је стипендија додијељена и достави увјерење о упису у наредну академску годину, односно увјерење о завршетку студија.

(2)   Након завршетка школовања корисник је дужан да заснује радни однос на територији Републике Српске, с тим да је једна година стипендирања еквивалентна двјема годинама рада или да се пријави на евиденцију Завода за запошљавање Републике Српске, о чему обавјештава Министарство.

(3)   Изузетно од става 2. овог члана, корисник средстава који наставља школовање на вишим циклусима студија дужан је, ради праћења извршавања уговорних обавеза, да Министарству редовно доставља податке о упису, као и завршетку наредног/наредних циклуса студија.

(4)   У случају да је корисник средстава због незапослености у евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске дуже од годину дана, дужан је да о томе обавијести Министарство и у том случају стипендија је неповратна.

(5)   Ако су испуњени услови из ст. 1, 2. и 4. овог члана, додијељена стипендија је неповратна.

(6)   Доказе из ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана корисник је дужан да достави у року од 15 дана од дана њиховог настанка.

 

Члан 19.

 

(1)   Корисник губи право на стипендију и обавезује се да ће вратити примљени износ у случајевима:

1)  да обнови студијску годину за коју му је стипендија додијељена,

2) да неоправдано прекине школовање или га настави у другој образовној установи без сагласности Министарства и

3) да је право на стипендију остварио на бази нетачних, односно неистинитих података.

 


ПРАВИЛНИК О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА I ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И УНИВЕРЗИТЕТИМА У ИНОСТРАНСТВУ


ПРАВИЛНИК О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА  II И III ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА  УНИВЕРЗИТЕТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ,  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И УНИВЕРЗИТЕТИМА У ИНОСТРАНСТВУ