« »
Second Call for Students of II and III cycle of studies for Scholarships
 
Pursuant to Article 17 of the Law on Scientific Activity and technological development ( "RS Official Gazette", number 12/06 and...
 
Obavijest o potpisivanju ugovora sa stipendistima u akademskoj 2016/2017. godini
 
Načini i termini potpisivanja ugovora sa odabranim stipendistima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni...
The most successful scholars signed their scholarship contracts
 
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić potpisao je danas, 14. marta 2017. godine, ugovore sa stipendistima Fonda „Dr...
 
Final rank-list of students of I, II, and III cycle of studies
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
Preliminary rank-list of students of I, II, and III cycle of studies
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
 
Call for students of I cycle of studies in academic 2016/2017 year
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14), člana...
New Rulebooks
 
Obavještavamo Vas da su objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u...
 
Information on New Rulebooks for Scholarships
 
Ministarstvo nauke i tehnologije, Fond „Dr Milan Jelić“ obavještava zainteresovane studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija iz Republike Srpske...
Information on Contract Obligations
 
U cilju otklanjanja eventualnih nedoumica oko pravdanja ugovornih obaveza, izdvajamo pregled potrebnih dokumenata koje je potrebno dostaviti. Takođe, poželjno je...
 
Yearbook of Scholars of the Fund “Dr Milan Jelic”
 
Yearbook of Scholars of the Fund "Dr Milan Jelic", generation of 2015/2016, was promoted at the VI Forum of Scholars...
The Sixth Forum of Scholars
 
Šesti Forum stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“ održan je 14. septembra 2016. godine u Administrativom centru Vlade Republike Srpske na...
 
 
 
 
 
 
NEWS
 
Call for students of II and III cycle of studies in academic 2016/2017 year

Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 15. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu („Službeni glasnik RS“, broj 89/16) i tačke II Odluke o obrazovanju Fonda „Dr Milan Jelić“ („Službeni glasnik RS“, broj 33/11) i Saglasnosti predsjedika i članova Fonda „Dr Milan Jelić“ na broj i visinu stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za 2016/2017. akademsku godinu, Ministarstvo nauke i tehnologije, r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS
za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija
na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i
visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u akademskoj 2016/2017. godini


I


Ministarstvo nauke i tehnologije (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje prvi Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: RS), Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu iz Fonda „Dr Milan Jelić“ (u daljem tekstu: Fond) za akademsku 2016/2017. godinu, i to:
- studentima II ciklusa studija - 8 (osam) stipendija u iznosu od po 5.000,00 KM (pethiljada konvertibilnihmaraka), i
- studentima III ciklusa studija - 5 (pet) stipendija u iznosu od po 10.000,00 KM (desethiljada konvertibilnihmaraka), u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva, Fonda.

 

II

 

Student II ciklusa akademskih studija može konkurisati za dodjelu stipendije pod uslovima da:
1) je državljanin BiH i RS,
2) ima prebivalište na teritoriji RS,
3) je redovan student jednog od univerziteta u BiH ili visokoškolske ustanove u inostranstvu,
4) na I i II ciklusu akademskih studija nije obnovio nijednu akademsku godinu,
5) je na prvom ciklusu studija imao prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50), kao i studenti koji su prvi ciklus studija završili na visokoškolskim ustanovama rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00) i
6) nema više od navršenih 28 godina života na dan objavljivanja Konkursa.
Student koji ima status apsolventa ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.


III

 

Student III ciklusa akademskih studija može konkurisati za dodjelu stipendije pod uslovima da:
1) je državljanin BiH i RS,
2) ima prebivalište na teritoriji RS,
3) je redovan student jednog od univerziteta u BiH ili visokoškolske ustanove u inostranstvu,
4) na II i III ciklusu akademskih studija nije obnovio nijednu akademsku godinu,
5) je na II ciklusu akademskih studija postigao prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50), kao i studenti koji su II ciklus studija završili na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00), i
6) nema više od navršene 32 godine života na dan objavljivanja Konkursa.
Studenti koji nemaju obavezu polaganja ispita tokom III ciklusa studija na univerzitetima u RS, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu nemaju pravo na dodjelu stipendije redovnim studentima.
Student koji ima status apsolventa ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.


IV

 

Kriterijumi za bodovanje prijava studenata II i III ciklusa studija su:
1) prosječna ocjena studenta sa prethodnog ciklusa studija,
2) rang visokoškolske ustanove na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi za studente koji studiraju u inostranstvu i
3) ostvareni rezultati studenta u nauci, umjetnosti i inovatorstvu.
Bodovanje prijava studenata po osnovu navedenih kriterijuma vrši se u skladu s odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu („Službeni glasnik RS“, broj 89/16), kao i na internet stranici Fonda i Ministarstva.

 

V

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova navedenih u članu II i III ovog Konkursa, studenti uz prijavu prilažu:
1) uvjerenje o državljanstvu BiH i RS,
2) izvod iz matične knjige rođenih,
3) originalno uvjerenje o mjestu prebivališta, koje je izdato nakon objavljivanja javnog konkursa,
4) potvrdu o statusu redovnog studenta II ciklusa akademskih studija, s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na II ciklusu studija (samo za studente II ciklusa akademskih studija),
5) potvrdu nadležne visokoškolske ustanove na kojoj je student II ciklusa studija završio studije I ciklusa o visini ostvarene prosječne ocjene s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na I ciklusu akademskih studija (samo za studente II ciklusa akademskih studija),
6) potvrdu o statusu redovnog studenta III ciklusa akademskih studija s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na III ciklusu akademskih studija (samo za studente III ciklusa akademskih studija),
7) potvrdu nadležne visokoškolske ustanove na kojoj je student III ciklusa studija završio studije II ciklusa o visini ostvarene prosječne ocjene s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na II ciklusa akademskih studija (samo za studente III ciklusa akademskih studija), i
8) foto-kopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren.

 

VI

Dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u prethodnom članu, osim uvjerenja o prebivalištu, moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana objave Konkursa.
Kao dokaz o ispunjavanju uslova za bodovanje ostvarenih rezultata u nauci, umjetnosti i inovatorstvu, studenti uz prijavu za stipendiju dostavljaju potrebnu dokumentaciju prema obrascu koji se nalazi na internet stranici Fonda i Ministarstva.
Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prilažu dokumente na stranom jeziku, iste treba da dostave u originalu uz ovjeren prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

VII

 

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrazcu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Fonda, www.fondmilanjelic.org, i Ministarstva, www.vladars.net, a ista se može preuzeti i u Fondu.

Popunjene prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendija studentima, slati na adresu:

 

Ministarstvo nauke i tehnologije
Fond dr Milan Jelić

Trg Republike Srpske 1
78 000 Banja Luka
Prijava na Konkurs Fonda dr Milan Jelić, II ili III ciklus studija

 

Obrasci za studente II i III ciklusa studija mogu se preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac za prijavu - studenti II i III ciklusa studija

 

 

Релевантне правилнике на основу којих ће се вршити евалуација пристиглих пријава можете пронаћи овдје:

Правилник о додјели стипендија студентима другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству

Табела еквивалентих оцјена

Ранг-листа категорисаних  националних научних часописа

Ранг-листа класификованих и категорисаних научних скупова у РС

Правилник о публиковању научних публикација

Правилник о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима

Правилник о измјени Правилника о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима

Правилник o областима образовања - Министарство просвјете и културе

Правилник о листи струковних, академских и научних звања РС - Министарство просвјете и културе